ENERGIA ODNAWIALNA


 O FIRMIE
 AKTUALNOŚCI
 OFERTA
 KOLEKTORY SŁONECZNE
 FOTOWOLTAIKA
 ENERGIA Z WIATRU
 GALERIA
 KONTAKT
 INFORMACJA
O ELEKTROWNI WIATROWEJ
W KARTOWICACH

AKTUALNOŚCI

DROGA OD POMYSŁU DO DOTACJI !!!

Od sierpnia 2010r. osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dopłaty na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program dopłat prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z bankami.

Kto może ubiegać się o dopłatę?

Program dotacji skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne, lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych. Z dotacji wyłączeni są odbiorcy ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Dodatkowe ograniczenia dotyczą budynków mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W przypadku gdy obejmuje ona ponad 50% budynku nie można liczyć na dotację.

Jaka jest wysokość dotacji?

Limit dotacji ustalono na 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2500 zł /m2 całkowitej powierzchni zainstalowanych kolektorów.

Co to są koszty kwalifikowane?

Najprościej rzecz tłumacząc są to wydatki, które podlegają refundacji. Od wysokości wydatków naliczana jest kwota dotacji. W programie dopłat do kolektorów należy zwrócić szczególną uwagę na wybór samego kolektora. Zgodnie z założeniami programu, jeżeli kolektor nie spełnia odpowiednich wymogów i nie może zostać uznany za koszt kwalifikowany, dotacja nie zostanie wypłacona. Oznacza to, że nie każdy kolektor może uzyskać dotację. Kolektory oferowane przez firmę Power Team posiadają europejski znak Solar Keymark nadany przez jednostkę certyfikującą co jednoznacznie kwalifikuje je do przyznania 45% dotacji. Jeżeli kolektory są uznawane za koszt kwalifikujący się do dofinansowania, jako koszt kwalifikowany mogą zostać uznane pozostałe elementy instalacji m.in.:
  • zasobnik
  • przewody instalacyjne
  • aparatura kontrolno-pomiarowa
  • koszt montażu kolektorów słonecznych
  • płyn solarny
  • naczynia wzbiorcze


źródło: GLOBEnergia nr 5/2010

Droga od pomysłu do dotacji
Wybór kolektora zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW posiadającego znak Solar Keymark - Odwiedzenie Firmy Power Team na ulicy Kościelnej 12 w Lesznie
Złożenie kompletnego wniosku kredytowego wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji na częściową spłatę kredytu na formularzu NFOŚiGW
Podpisanie umowy na kredyt z dotacją
Podpisanie umowy na montaż kolektorów
Zainstalowanie kolektorów słonecznych zgodnie z warunkami umowy. Rozliczenie z wykonawcą następuje bezgotówkowo, bezpośrednio na konto, na podstawie wystawionych faktur
Przeprowadzenie odbioru i przekazanie do Banku Protokołu końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją.


UDZIELAMY POMOCY PRZY ZAPROJEKTOWANIU I REALIZACJI SYSTEMU SOLARNEGO W TWOIM DOMU, ORAZ PRZYZANIU KREDYTU Z DOFINANSOWANIEM NFOŚiGW

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS:LESZNO, Kościelna 12
Tel: 65 529 70 60


ELSETT Electronics Sp.J.   ul.Kościelna 12   64-100 Leszno   tel: 65 529 70 60   mail: biuro@elsett.com.pl